Oροι Χρήσης

Oροι Χρήσης
Η ιστοσελίδα omega.com.gr είναι ο επίσημος διαδικτυακός τόπος της ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ.
Με την πρόσβαση ή τη χρήση της Ιστοσελίδας αναγνωρίζετε ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και συμφωνήσει ότι, χωρίς περιορισμούς ή τροποποιήσεις, δεσμεύεστε από τους Όρους και Προϋποθέσεις, αναπόσπαστο μέρος των οποίων συνιστά η Πολιτική Απορρήτου, και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τους νόμους 2251/1994, 2472/1997 και 3471/2006, όπως ισχύουν, καθώς και την ευρωπαϊκή νομοθεσία και τις αρχές του δικαίου. Κατά την πρόσβαση σε ή τη χρήση της Ιστοσελίδας, υποχρεούστε να συμμορφώνεστε με τους Όρους και Προϋποθέσεις και τις ειδικές προειδοποιήσεις ή οδηγίες πρόσβασης ή χρήσης που αναρτώνται σε αυτήν. Υποχρεούστε να ενεργείτε πάντοτε σύμφωνα με το νόμο, τα συναλλακτικά ήθη και την καλή πίστη. Δεν δύνασθε να προβαίνετε σε οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση της Ιστοσελίδας καθώς και του περιεχομένου ή των υπηρεσιών που εμφανίζονται σε αυτήν και δεν δύνασθε να βλάπτετε με οποιονδήποτε τρόπο την ακεραιότητα ή λειτουργία της. Εάν παραβιάζετε, από δόλο ή αμέλεια, οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στους Όρους και Προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της Πολιτικής Απορρήτου), θα καθίστασθε υπεύθυνοι για όλες τις απώλειες και ζημίες που θα προκληθούν εξ αυτού του λόγου στην ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ, τις συνδεδεμένες εταιρείες της, τους συνεταίρους ή τους παρόχους αδειών. Όλες οι πληροφορίες που προσφέρονται από το omega.com.gr προορίζονται αποκλειστικά για ενημερωτική χρήση.

ΑΚΡΙΒΕΙΑ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
Κατά την περιγραφή των προϊόντων μας στην Ιστοσελίδα, προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο ακριβείς γίνεται. Πλην όμως, στο βαθμό που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, δεν εγγυόμαστε ότι οι περιγραφές των προϊόντων, τα χρώματα ή άλλο περιεχόμενο που διατίθεται στην Ιστοσελίδα είναι πάντοτε ακριβή, πλήρη, αξιόπιστα, ενημερωμένα ή ότι δεν περιέχουν λάθη.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ – ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΗΜΑΤΑ
Το περιεχόμενο που διατίθεται στην Ιστοσελίδα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, των κειμένων, γραφικών, απεικονίσεων, εικονιδίων, εικόνων, σχεδίων, ηχητικών αποσπασμάτων, συνθέσεων δεδομένων και λογισμικού καθώς και συνδυασμών αυτών (το «Περιεχόμενο») είναι ιδιοκτησία της ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ, των συνδεδεμένων με αυτήν επιχειρήσεων, των συνεταίρων ή των παρόχων αδειών.
Εκτός εάν προβλέπεται διαφορετικά, όλα τα ονόματα φίρμας, προϊόντων και υπηρεσιών που αναφέρονται στην Ιστοσελίδα είναι κατατεθέντα σήματα, εμπορικές επωνυμίες ή σήματα υπηρεσιών της ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ. Δεν δύνασθε να διανέμετε προϊόντα ή να παρέχετε υπηρεσίες υπό ή με μνεία σε ή με άλλο τρόπο να κάνετε χρήση ή να αναπαράγετε οποιοδήποτε εμπορικό σήμα, εμπορική επωνυμία ή σήμα υπηρεσίας ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ ή να κάνετε χρήση οποιουδήποτε meta tag ή άλλου «κρυμμένου κειμένου» (hidden text) που κάνει χρήση τέτοιων σημάτων, εμπορικών επωνυμιών ή σημάτων υπηρεσίας χωρίς τη ρητή προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση της ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ ή του δικαιούχου αυτού του σήματος ή της εμπορικής επωνυμίας ή του σήματος υπηρεσιών.
Με εξαίρεση τις περιπτώσεις των περιορισμένων αδειών που αναφέρονται στην παρακάτω ενότητα ή που ορίζει το εφαρμοστέο δίκαιο, ούτε το Περιεχόμενο ή τα Σήματα, ούτε και οποιοδήποτε μέρος της Ιστοσελίδας μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αναπαραχθούν, αντιγραφούν, πωληθούν, μεταπωληθούν, προσβληθούν, τροποποιηθούν ή άλλως γίνουν αντικείμενο εκμετάλλευσης, εν μέρει ή εν όλω, για οποιοδήποτε λόγο και χωρίς τη δική μας προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΑΔΕΙΕΣ
Σας παρέχουμε την περιορισμένη, αμετάκλητη και μη αποκλειστική άδεια πρόσβασης και προσωπικής χρήσης της Ιστοσελίδας. Αυτή η περιορισμένη άδεια δεν συμπεριλαμβάνει το δικαίωμα:
(α) Να πλαισιώσετε ή χρησιμοποιήσετε τεχνικές πλαισίου προκειμένου να περιορίσετε την Ιστοσελίδα ή μέρος αυτής
(β) Να τροποποιήσετε ή κατεβάσετε (download) την Ιστοσελίδα ή το Περιεχόμενο (με εξαίρεση την αποθήκευση σε κρυφή μνήμη (caching) ή ό,τι είναι απαραίτητο για την ανάγνωση της Ιστοσελίδας)
(γ) Να κάνετε οποιαδήποτε χρήση της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου πέραν της προσωπικής χρήσης
(δ) Να δημιουργήσετε οποιοδήποτε παράγωγο έργο βάσει της Ιστοσελίδας ή του Περιεχομένου
(ε) Να κάνετε χρήση οποιουδήποτε meta tag ή άλλου «κρυφού κειμένου» (hidden text) με τη χρήση της επωνυμίας μας ή των σημάτων ή να κάνετε άλλη χρήση των σημάτων, ή
(στ) Να κάνετε χρήση αυτοματοποιημένου λογισμικού (software robots), spiders, crawlers ή άλλου παρόμοιου εργαλείου συλλογής και εξαγωγής δεδομένων ή να προβείτε σε οποιαδήποτε άλλη ενέργεια που δύναται να επιβαρύνει υπερβολικά την υποδομή μας
Επίσης, σας παρέχουμε την περιορισμένη, αμετάκλητη και μη αποκλειστική άδεια δημιουργίας ζεύξης υπερκειμένου (hyperlink) στην κεντρική σελίδα της Ιστοσελίδας μόνο για προσωπική και μη εμπορική χρήση. Μία ιστοσελίδα που συνδέεται με την Ιστοσελίδα
(α) Δύναται να συνδέεται με το Περιεχόμενο χωρίς να το αντιγράφει
(β) Δεν συνεπάγεται επικύρωση εκ μέρους μας της εν λόγω ιστοσελίδας ή των υπηρεσιών ή προϊόντων της
(γ) Δεν δύναται να παρερμηνεύει τη μεταξύ μας σχέση
(δ) Δεν δύναται να περιέχει περιεχόμενο που μπορεί να θεωρηθεί ακατάλληλο, άσεμνο, προσβλητικό ή αμφιλεγόμενο. Δύναται να περιέχει μονάχα νόμιμο περιεχόμενο και κατάλληλο για όλες τις ηλικίες
(ε) Δεν δύναται να σκιαγραφεί εμάς ή τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες μας με λανθασμένο, παραπλανητικό, υποτιμητικό ή κατ’ άλλο προσβλητικό ή επιλήψιμο τρόπο, ή να μας συνδέει με ανεπιθύμητα προϊόντα, υπηρεσίες ή απόψεις
(στ) Δεν δύναται να κάνει χρήση οποιουδήποτε σήματος, και
(ζ) Δεν δύναται να συνδέεται με οποιαδήποτε σελίδα της Ιστοσελίδας πέραν της κεντρικής. Κατά τη διακριτική μας ευχέρεια μπορούμε να ζητάμε από εσάς την αφαίρεση οποιουδήποτε συνδέσμου με την Ιστοσελίδα, κατά δε τη λήψη του σχετικού αιτήματος, εσείς οφείλετε αμέσως να αφαιρέσετε τον εν λόγω σύνδεσμο

Οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς συνεπάγεται τη λήξη της περιορισμένης άδειας που αναφέρεται σε αυτή την ενότητα, με την επιφύλαξη παντός άλλου νομίμου δικαιώματος προβλεπομένου από το εφαρμοστέο δίκαιο ή τους Όρους και Προϋποθέσεις.

ΠΡΟΪΟΝΤΑ
Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που διατίθενται στην Ιστοσελίδα διέπονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις και την Πολιτική Απορρήτου. Οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με κάποιο από αυτά τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες, όπως διαθεσιμότητα και χαρακτηριστικά των προϊόντων και κάθε άλλη σχετική πληροφορία είναι διαθέσιμη στη σελίδα προϊόντων.


ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ
Η Ιστοσελίδα καθώς και κάθε διαθέσιμο μέσω αυτής περιεχόμενο, διατίθεται «ως έχει». Στο μέτρο που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ αρνείται την παροχή οποιασδήποτε εγγύησης, ρητής ή μη, σχετικά με την αρτιότητα, ορθότητα, επικαιρότητα, εμπορικότητα, μη παραβίαση ή καταλληλότητα του περιεχομένου αυτού για οποιαδήποτε χρήση, εφαρμογή ή σκοπό. Ρητά αποδέχεστε ότι η χρήση της Ιστοσελίδας γίνεται αποκλειστικά με δικό σας κίνδυνο και ότι αναλαμβάνετε πλήρη ευθύνη για κάθε δαπάνη σε περίπτωση ανάγκης επιδιόρθωσης ή επισκευής οποιουδήποτε εξοπλισμού χρησιμοποιείτε προκειμένου να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας. Ούτε εμείς ούτε και οποιοσδήποτε εκ των συνεργατών μας εγγυώνται ότι η Ιστοσελίδα θα είναι χωρίς διακοπές και χωρίς λάθη, ότι τυχόν ελαττώματα θα διορθωθούν ή ότι είναι απαλλαγμένη από ιούς ή άλλα επιβλαβή στοιχεία. Ούτε εμείς αλλά ούτε και οποιοσδήποτε εκ των συνεργατών μας εκφράζουμε ή εγγυόμαστε την ακρίβεια, αξιοπιστία, επικαιροποίηση, ποιότητα, εκτέλεση ή καταλληλότητα της Ιστοσελίδας ή κάθε διαθέσιμου μέσω αυτής περιεχομένου. Σε περίπτωση οποιουδήποτε προβλήματος στην Ιστοσελίδα ή σε οποιοδήποτε διαθέσιμο μέσω αυτής περιεχόμενο, συμφωνείτε ότι το μοναδικό μέσο αποκατάστασης είναι να παύσετε τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Όλα τα προϊόντα και οι υπηρεσίες που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα υπόκεινται αποκλειστικά και μόνο σε εφαρμοστέες ρητές εγγυήσεις. Στο μέτρο που επιτρέπεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, αρνούμαστε άλλες εγγυήσεις οποιασδήποτε φύσης, ρητές ή μη συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας ή καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό αναφορικά με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που αναρτώνται στην Ιστοσελίδα. Αρνούμαστε πάσα ευθύνη σχετική με την ελαττωματικότητα ή αποτυχία των προϊόντων, τη μη συμμόρφωση με οποιονδήποτε κώδικα ή την κακή εφαρμογή.

Με την επιφύλαξη των όσων ορίζονται στο παρόν.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ
Αναγνωρίζετε και συμφωνείτε ότι οι Όροι και Προϋποθέσεις, αναπόσπαστο μέρος των οποίων είναι η Πολιτική Απορρήτου, αποτελούν τη συνολική και μοναδική μεταξύ μας συμφωνία αναφορικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς.

Επιφυλασσόμαστε να τροποποιούμε τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή, αναρτώντας τις τροποποιήσεις στην Ιστοσελίδα. Κάθε τροποποίηση θα έχει ισχύ από την ανάρτησή της στην Ιστοσελίδα. Η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας συνεπάγεται την αποδοχή από εσάς των Όρων και Προϋποθέσεων. Είναι δυνατό να άρουμε οποιοδήποτε δικαίωμα παραχωρήθηκε με τους Όρους και Προϋποθέσεις, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Οφείλετε να συμμορφώνεστε αμέσως με οποιαδήποτε τέτοια άρση ή άλλη ειδοποίηση, συμπεριλαμβανομένης, ως ισχύει, της παύσης κάθε χρήσης της Ιστοσελίδας. Σας ενθαρρύνουμε να επισκέπτεσθε τακτικά την παρούσα ενότητα της Ιστοσελίδας προκειμένου να παραμένετε ενημερωμένοι για τυχόν αλλαγές.