Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου
ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ – ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου συνιστά αναπόσπαστο μέρος των Όρων και Προϋποθέσεων λειτουργίας της Ιστοσελίδας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
Δεν συλλέγουμε δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα.

COOKIES ΚΑΙ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ INTERNET (IP)
H ιστοσελίδα μας χρησιμοποιεί ΜΟΝΟ session cookies τα οποία και διαγράφονται αυτόματα με το κλείσιμο του φυλλομετρητή σας (web browser).
Δεν αποθηκεύουμε με κανένα τρόπο cookies στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας που επιτρέπουν να ανιχνεύουμε και να στοχοποιούμε τις προτιμήσεις σας.
Δεν χρησιμοποιούμε διευθύνσεις IP προκειμένου γενικά να αναλύσουμε τάσεις, να παρακολουθήσουμε τη ροή κίνησης και να συλλέξουμε πληροφορίες για στατιστικούς λόγους.

 ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ
Δύναται να παρέχουμε διασυνδέσεις σε άλλες ιστοσελίδες αποκλειστικά προς διευκόλυνση και πληροφόρηση των επισκεπτών μας. Αυτές οι ιστοσελίδες δεν είναι υπό τον έλεγχό μας και διέπονται από δική τους πολιτική αναφορικά με το απόρρητο που ενδεχομένως να θελήσετε να διαβάσετε. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τις πρακτικές απορρήτου των εν λόγω Ιστοσελίδων. Η παρούσα πολιτική εφαρμόζεται αποκλειστικά σε πληροφορίες που συλλέγονται από την παρούσα Ιστοσελίδα.


ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΟΡΩΝ
Με δεδομένο ότι οι ανάγκες των επισκεπτών και η εταιρεία μας εξελίσσονται, επιφυλασσόμαστε να τροποποιούμε την παρούσα Πολιτική Απορρήτου κατά τη διακριτική μας ευχέρεια. Τροποποιήσεις της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου αποκτούν ισχύ από την ημερομηνία ανάρτησής τους στην παρούσα σελίδα. Συνεπώς, σας ενθαρρύνουμε να επισκέπτεσθε συχνά αυτή την ενότητα της Ιστοσελίδας προκειμένου να είστε διαρκώς ενημερωμένοι για τυχόν αλλαγές. Το δικαίωμά μας να χρησιμοποιούμε τις πληροφορίες προσωπικού χαρακτήρα θεμελιώνεται στην Πολιτική Απορρήτου που βρίσκεται σε ισχύ κατά τον χρόνο χρήσης αυτών των πληροφοριών.