fbpx

Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ιστότοπου

Πώς διαχειριζόμαστε τα δεδομένα σας

 

Η ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ σεβόμενη τα δικαιώματά σας στη προστασία των προσωπικών σας δεδομένων εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας ως προς τη διαχείρισή τους. Σύμφωνα πάντα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς για την διαχείριση και προστασία προσωπικών δεδομένων.

Παρακαλούμε να σημειωθεί ότι ο διαχειριστής των προσωπικών σας δεδομένων είναι η ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ . Οι αρχές που αναλύονται στην παρούσα Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων ισχύουν για όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες η ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ , η οποία και είναι ο Αποκλειστικός Διαχειριστής. Οι σκοποί γνωστοποιούνται και περιγράφονται και αφορούν επεξεργασία δεδομένων με σκοπό τη συμμετοχή στις διάφορες δραστηριότητες που διατίθενται σε αυτόν τον ιστότοπο ή ως αναφέρεται πιο κάτω.

Τέθηκαν μια σειρά από σημαντικές ερωτήσεις, οι οποίες θεωρούμε ότι θα επιθυμούσατε να απαντηθούν και σχετίζονται με τα προσωπικά σας δεδομένα, που υποβάλλονται στη ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ . Οι δοθείσες απαντήσεις, στο βαθμό που απαιτείται από το εφαρμοστέο δίκαιο, θα σας ενημερώσουν σχετικά με τα δικαιώματά σας, αναφορικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, τα μέτρα τα οποία εφαρμόζονται από την εταιρεία ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ σχετικά με αυτά καθώς και τις χρήσεις που τα αφορούν. Προσδοκούμε πως οι εν λόγω πληροφορίες θα σας φανούν χρήσιμες.

Αναφορικά με οποιασδήποτε μορφής αίτημα σχετιζόμενο με τα προσωπικά σας δεδομένα είτε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετιζόμενες με αυτά, θα σας παρακαλούσαμε να επικοινωνήσετε άμεσα με τη ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ , χρησιμοποιώντας τα δοθέντα στοιχεία επικοινωνίας που παρατίθενται στη παράγραφο 5

  

 

 1. Προσωπικά δεδομένα που συλλέγει η ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ  μέσω του παρόντος ιστοτόπου 

 

Έχετε τη δυνατότητα να παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα, μόνο σε περίπτωση που εσείς οι ίδιοι συναινείτε σε αυτό. Εμείς συλλέγουμε τα δεδομένα που ΕΣΕΙΣ επιθυμείτε να μας παράσχετε ή που κρίνεται απαραίτητο να τα έχουμε με αποκλειστικό στόχο τη βελτίωση της υπηρεσίας μας. Άμεση συλλογή προσωπικών δεδομένων αφορά στην ηλικία, το φύλο, την (ηλεκτρονική) διεύθυνση καθώς και σχετικές πληροφορίες με τη σύνδεση στο σύστημα. Νομική βάση σχετιζόμενη με τη παροχή, χρήση και επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων αποτελεί η δική σας συγκατάθεση. Η εν λόγω συγκατάθεση δύναται να ανακληθεί κατόπιν δικής σας εντολής επικοινωνώντας με την εταιρεία ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ με τα δοθέντα στοιχεία επικοινωνίας, όπως αυτά παρατίθενται από εμάς.

Υπάρχει περίπτωση να δώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία, όπως την ηλικία, το φύλο και την (ηλεκτρονική) σας διεύθυνση και να χρησιμοποιηθούν για να συμμετάσχετε σε διαγωνισμούς ή στις έρευνες που μπορεί να πραγματοποιηθούν από την εταιρεία μας. Στην περίπτωση που δεν μας επιτρέψετε να έχουμε πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα δεν θα έχετε τη δυνατότητα να σας δώσουμε προϊόντα μας ή/και κάποιες υπηρεσίες μας.

 2. Μέτρα Ασφαλείας ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ

 

 Στη ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ λαμβάνονται όλα τα απαιτούμενα, από τη νομοθεσία, μέτρα ασφαλείας, που έχουν σχεδιαστεί για να αποτρέψουν πιθανή απώλεια δεδομένων, να διατηρήσουν την ακεραιότητά τους, καθώς και να ρυθμίσουν τον τρόπο πρόσβασης σε αυτά. Μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι της ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ καθώς και οι εξουσιοδοτημένοι Τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, οι οποίοι επεξεργάζονται τα δεδομένα για λογαριασμό μας, έχουν τη δυνατότητα να  έχουν πρόσβαση στα δεδομένα. Όλοι οι υπάλληλοι της εταιρείας ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ , απαιτείται να συμμορφώνονται με τη δήλωση προστασίας δεδομένων, όπως αυτά ορίζονται από την εταιρεία ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ . Κάθε Τρίτος πάροχος υπηρεσιών διαχείρισης προσωπικών δεδομένων ο οποίος έχει πρόσβαση στα προσωπικά δεδομένα υποχρεούται να υπογράψει συμφωνητικά εμπιστευτικότητας.

 3. Πώς χρησιμοποιούνται τα προσωπικά σας δεδομένα από τη ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ

 

 Τα προσωπικά σας δεδομένα θα χρησιμοποιούνται για σκοπούς που εσείς αδειοδοτήσατε τη ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ καθώς και για τη διαχείριση, υποστήριξη και ανατροφοδότηση (feedback)αναφορικά με το επίπεδο να παραχθέντων από εμάς υπηρεσιών, αποτροπή παραβιάσεων ασφαλείας ή των συμβατικών μας όρων καθώς και για σκοπούς άμεσου marketing. Υπάρχει επίσης περίπτωση να αποκαλύπτονται, συμπεριλαμβανομένων επίσης εταιρειών με έδρα εκτός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, σε τρίτα μέρη, σε περίπτωση πώλησης ή αναδιάρθρωσης της επιχείρησης ή σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση, επιτρεπόμενη από το νομικό πλαίσιο και την αρμόδια ρυθμιστική αρχή.

 4. Δικαιώματα

 

Δικαιούστε να ζητάτε από τη ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ όλες τις πληροφορίες που αποθηκεύει σχετικά με εσάς και τα προσωπικά σας δεδομένα. Επιπροσθέτως έχετε δικαίωμα να επικοινωνείται στην εταιρεία τις ενστάσεις σας σχετικά με τη διαχείριση των προσωπικών σας δεδομένων.  Ακόμα, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον αρμόδιο της Προστασίας των Προσωπικών σας δεδομένων της ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ στα προτεινόμενα από την εταιρεία στοιχεία επικοινωνίας.

Ωστόσο υπάρχουν και εξαιρέσεις στα δικαιώματα. Για παράδειγμα υπάρχει περίπτωση να απορριφθεί η πρόσβαση στα ανθρώπινα δεδομένα εάν υπήρχε πιθανότητα αποκάλυψης προσωπικών στοιχείων ενός τρίτου ατόμου. Επιπλέον η ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ ενδέεται να είναι σε θέση να διατηρεί δεδομένα ακόμα και κατόπιν ανάκλησης της συγκατάθεσής σας όπου μπορεί να αποδείξει ότι είναι νομικά υποχρεωμένη να επεξεργαστεί τα δεδομένα σας.

5. Πώς η ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ  χρησιμοποιεί τα cookies

 

Η ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ χρησιμοποιεί cookies, τα οποία αποτελούν μικρούς φακέλους κειμένου που τοποθετούνται εντός του υπολογιστή σας αναφορικά με τους ιστοτόπους που προτιμάτε να επισκέπτεστε και συγκεκριμένα μηνύματα (ηλεκτρονικά) που ανοίγετε. Τα cookies επιτρέπουν τη βελτίωση του ιστοτόπου μας διότι μας παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες επιχειρηματικής και εμπορικής φύσης.

Οι αποκληθείσες από τα cookies πληροφορίες δεν παραχωρούνται η αποκαλύπτονται σε κανέναν άλλον πέρα από την εταιρεία ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ είτε των Τρίτων συνεργατών που έχουν εξουσιοδοτηθεί να διαχειρίζονται τα προσωπικά σας δεδομένα. Τα cookies περιλαμβάνουν το όνομά σας καθώς και την διεύθυνση πρωτοκόλλου internet (IP Address). Μετά το πέρας της επιτρεπόμενης χρονικής περιόδου, τα δεδομένα που παρέχονται από τα cookies δεν είναι πλέον διαθέσιμα.

 6. Πολιτική Απορρήτου Συλλογής πληροφοριών από παιδιά

 

 Η ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ επ’ ουδενί δεν συλλέγει πληροφορίες από παιδιά, κάτω της ηλικίας των 16 ετών.

7. Διατήρηση Προσωπικών Δεδομένων

 

 Η ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ διατηρεί τα προσωπικά σας δεδομένα μόνο για τον χρόνο που είναι απαραίτητος για τους σκοπούς που ενέχονται στη παρούσα πολιτική. Η ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ θα χρησιμοποιεί και διατηρεί τα προσωπικά σας στοιχεία στον βαθμό που απαιτείται ώστε να συμμορφώνεται με τις νομικές υποχρεώσεις. Επιπλέον τα στοιχεία καταγραφής χρησιμοποιούνται για εσωτερική ανάλυση και διατηρούνται για μικρό χρονικό διάστημα, με εξαίρεση τις περιπτώσεις που αφορούν στη διασφάλιση της προστασίας του ιστοτόπου.

 

8. Τρόποι Επικοινωνίας με τη ΩΜΕΓΑ ΑΒΕΕ

 

Ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων για τα προσωπικά σας δεδομένα στο πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας για την προστασία δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι:

ETHEA FOODS

ΒΙ.ΠΕ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ, Τ.Κ. 24100

Eπικοινωνήστε μαζί μας

(+30)210 5582400

info@fisifoods.com.gr

Σε περίπτωση που υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την παρούσα Δήλωση Προστασίας προσωπικών Δεδομένων η οποία παρατέθηκε παραπάνω, παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας στην (ηλεκτρονική) μας διεύθυνση και το τηλέφωνο επικοινωνίας που αναφέρονται παραπάνω. Μπορείτε ακόμα να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας η οποία ενέχεται στον ιστότοπο της εταιρείας ETHEA FOODS.

X